OB-Team er et full service facilityhouse for TV-produksjon. Selskapet leverer det meste av den teknikken som skal til for å få programmer som Deal or no deal, Senkeld og IDOL på lufta.

Selv om Norge er et lite land med få TV-seere, er kravene til kvalitet, driftssikkerhet og en moderne produksjonsteknikk like store som i andre og langt større TV-markeder. I en slik situasjon blir det å være allsidig en like viktig kvalifikasjon som det å opptre som nisjeleverandør til en bestemt type produksjon.

OB-Team har derfor lagt stor vekt på dynamikk og fleksibilitet både når det gjelder våre ansattes kompetanse, og oppbyggingen av våre TV-busser.

OB-Team er kompromissløse når det gjelder kvalitet og vår store omstillingsevne er et konkurransefortrinn som skal komme våre kunder til gode.

Vi har bred erfaring fra store og små konserter, drama og sit. Com, gamseshow og de fleste typer sport. Listen over tidligere og pågående produksjoner er en garanti for den kvalitet og den forpliktelse vi har overfor våre kunder.